List of 16 items.

 • Baseball

  Head Coach: Matt Shupper
  Contact: m_shupper@mhs-hs.org

  League Championships: 
  1974, 1976, 1977, 1980, 1982, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013,
  2018, 2019, 2020*, 2021

  CIF Championships:
  1994, 2009, 2018
 • Basketball - Boys

  Head Coach: Tim Tucker
  Contact: t_tucker@mhs-hs.org

  League Championships: 
  1977, 2007,2008, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018

  CIF Championships:
  2015
 • Basketball - Girls

  Head Coach: Tom Lewis
  Contact: t_lewis@mhs-hs.org


  League Championships: 
  1978, 1989, 1992, 2014

  CIF Championships:
 • Cheer

  Head Coach: Megan Anten
  Contact: m_anten@mhs-hs.org

 • Cross-Country - Boys/Girls

  Head Coach: Isabel Vogel & 
  Contact: i_vogel@mhs-hs.org

  League Championships: 
  (Girls) 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

  (Boys) 1977, 1978, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2018

  CIF Championships:
  (Girls) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2004, 2007

  (Boys) 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998

  State Championships:
  (Girls) 1987, 2004

  (Boys) 1997, 2003

 • Football

  Head Coach: Rand Holdren
  Contact: r_holdren@mhs-hs.org


  League Championships: 
  1978, 1979, 1980, 1983, 1986, 2006, 2009, 2013, 2014

  CIF Championships:
 • Golf

  Head Coach: Ashton Roberts
  Contact: a_roberts@mhs-hs.org

  League Championships: 
  2008, 2014, 2015, 2017, 2021

  CIF Championships:
 • Soccer - Boys

  Head Coach: TBA
  Contact: 

  League Championships: 
  1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2016, 2018

  CIF Championships:
 • Soccer - Girls

  Head Coach: Rob Gurule
  Contact: r_gurule@mhs-hs.org


  League Championships: 
  1993, 1994, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015

  CIF Championships:
  1997, 1998

  State Championships:
  2015
 • Softball

  Head Coach: Sammy Skinner
  Contact: s_skinner@mhs-hs.org

  League Championships: 
  1976, 1978, 1985, 1986, 1987, 2009, 2010, 2013, 2015, 2018, 2019

  CIF Championships:
 • Swimming & Dive - Boys/Girls

  Head Coach: Daniel Nahigian
  Contact: d_nahigian@mhs-hs.org

  League Championships: 
  (Girls Swimming) 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

  (Boys Swimming) 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

  CIF Championships:
  (Girls Swimming) 2009
 • Tennis - Boys

  Head Coach: Arthur Hsieh
  Contact: a_hsieh@mhs-hs.org

  League Championships: 
  2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

  CIF Championships:
 • Tennis - Girls

  Head Coach: Arthur Hsieh
  Contact: a_hsieh@mhs-hs.org

  League Championships: 
  2003, 2004, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019

  CIF Championships:
  2014, 2018
 • Track & Field

  Head Coach: TBA
  Contact:

  League Championships: 
  (Girls) 1980, 1981, 1982, 1990, 1991, 1992, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

  (Boys) 1977, 1978, 1979, 1982, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  CIF Championships:
 • Volleyball - Boys

  Head Coach: Michael Del'Homme
  Contact: m_delhomme@mhs-hs.org
  League Championships: 


  CIF Championships:
 • Volleyball - Girls

  Head Coach: Michael Del'Homme
  Contact: m_delhomme@mhs-hs.org

  League Championships: 
  1987, 1993, 2000

  CIF Championships:
  1987